PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA

WEB SITE-a TRANSFER-AIRPORT-NIS

Vlasnik web site-a www.transfer-airport-nis.com je „Petar Radovanović PR iznajmljivanje vozila sa vozačem
CNG METAN BEOGRAD“ (u daljem tekstu: “transfer-airport-nis”).

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove i odredbe sadržane u ovom dokumentu, jer bilo kakvo korišćenje ovog web site-a podrazumeva Vaše prihvatanje uslova
i pravila korišćenja navedenih u ovom dokumentu.

1. PRAVILA POSLOVANJA TRANSFER-AIRPORT-NIS

Za tačnost podataka, vreme i lokaciju polaska odgovoran je transfer-airport-nis ili Transfer agent, angažovan od strane transfer-airport-nis-a.

Podatke o kupljenim kartama i rasporedu polazaka možete naći na sajtu: www.transfer-airport-nis.com.

Transfer i druge usluge koje pruža transfer-airport-nis podležu prihvatanju uslova koje su navedena u ovom obavestenju.

Obavezno je prisustvo svih korisnika usluga najkasnije 12 minuta pre ugovorenog polaska.

Refundacija sredstava za kupljene transfer karte,
zbog nedolaska ili kašnjenja prema predviđenom polasku se ne rade.

Prtljag OBAVEZNO prijaviti transfer-airport-nis-u minimum 48h pre predviđenog polaska. U suprotnom korisnici snose odgovornost za,
eventulano, nemogućnost prevoženja prtljaga, zbog nedostatka prostora u vozilu.

2. POLITIKA PRIVATNOSTI WEB SITE-a
Sve lične informacije ili materijali poslati web site-u transfer-airport-nis podležu politici privatnosti i zaštiti ličnih podataka transfer-airport-nis,
koji su navedeni u ovom obaveštenju o zaštiti privatnosti.

3. TAČNOST, POTPUNOST I BLAGOVREMENOST INFORMACIJA
Transfer-airport-nis ne snosi odgovornost za netačnost ili nepotpunost informacija objavljenih na ovom web site-u. Sve informacije i materijale dobijene
preko ovog web site-a prihvatate i koristite na sopstveni rizik. Saglasni ste da je Vaša odgovornost da pratite sve promene materijala i informacija
navednih na ovom web site-u.

4. NAČIN PLAĆANJA

· Plaćanje lično na našim prodajnim mestima širom Srbije;

· Plaćanje putem naloga za uplatu;

· Plaćanje putem platnih kartica Visa, Visa Electron, MasterCard ili Maestro koje podržavaju plaćanje preko Interneta i

· Plaćanje putem PAYPALL-a za nerezidente Srbije.

5. ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI
Ukoliko posedujete Visa, Visa Electron, MasterCard ili Maestro platnu karticu odobrenu od strane banke izdavaoca za online plaćanje, mozete izabrati ovaj
način plaćanja. Nakon što potvrdite rezervaciju transfera, bićete preusmereni na stranicu UniCredit banke, na kojoj vršite unos podataka sa platne kartice
i obavljate plaćate. Ukoliko je transakcija uspešna bićete vraćeni na naš sajt sa obaveštenjem da je plaćanje uspešno obavljeno. U slučaju da plaćanje nije
uspelo, bićete vraćeni na naš sajt sa informacijom o neuspelom plaćanju i moći ćete da ponovite plaćanje ili da izaberete drugi način plaćanja.
Iz sigurnosnih razloga, podaci o vašoj platnoj kartici su vidljivi samo UniCredit banci kao procesoru kartica. Stranica banke je zaštićena i sigurna za
ovaj način plaćanja. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu niti zaposlenima u transfer-airport-nis-u.

6. SLANJE PODATAKA
Materijal koji pošaljete na ovaj web site, uključujući podatke, pitanja, komentare, sugestije i slično, neće se tretirati kao poverljiv i zaštićen. Sve što
prenosite ili šaljete postaje vlasništvo transfer-airport-nis-a i može biti iskorišćeno za bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na
umnožavanje, objavljivanje, prenošenje, emitovanje i slanje.
Transfer-airport-nis može slobodno da koristi u bilo koje svrhe (uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj, reklamiranje i marketing usluga)
sugestije ili komentare sadržane u bilo kojoj vrsti informacije koju šaljete na ovu web stranicu, bez obaveze snošenja naknade pošiljaocu.
Dostavljanjem podataka dajete garanciju da posedujete vlasnička prava nad poslatim materijalom koji ne sme sadržati klevete ili pretnje kao i da korišćenje
istog od strane transfer-airport-nis-a neće povrediti prava treće strane. Transfer-airport-nis nije u obavezi da koristi ili objavi dostavljeni materijal.

7. LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE
Linkovi na druge web stranice mogu Vas odvesti izvan mreže transfer-airport-nis-a. Transfer-airport-nis ne snosi odgovornost za sadržaj, tačnost ili
funkciju tih stranica. Linkovi su dati u dobroj veri i transfer-airport-nis se ne smatra odgovornom za bilo kakve kasnije promene na drugim web stranicama
za koje smo dali link. Uključenje linkova na druge stranice ne označava potvrdu transfer-airport-nis-a. Preporučujemo Vam da budete oprezni i da pažljivo
pročitate zakonska obaveštenja o privatnosti na ostalim web stranicama koje posećujete.

8. GARANCIJE I ODRICANJA

Korišćenje ovog web site-a je isključivo na sopstvenu odgovornost.

9. GARANCIJE

Ovaj web site ne daje nikakve garancije, bilo izražene, podrazumevane, ozakonjene ili druge, uključujući garanciju da je prikazanost materijala na ovom web
site-u potpuna, tačna, pouzdana, pravovremena, da ne povređuje treću stranu; da će pristup web site-u biti neometan i bez grešaka; da će web stranice
site-a biti sigurne; da je bilo koji savet ili mišljenje od strane transfer-airport-nis sadržano na ovom web site-u tačno ili pouzdano.
Molimo Vas da proverite i proučite zakone vezane za prevoz putnika u zemlji i inostranstvu, Republike Srbije.
Zadržavamo pravo na ograničavanje ili ukidanje pristupa ovom web site-u, ili bilo kom njegovom delu, u bilo kom vremenskom intervalu.

10. ODGOVORNOST

Transfer-airport-nis i treće strane koje su učestvovale u stvaranju, proizvodnji ili isporuci ovog web site-a, u naše ime, nemaju nikakvu odgovornost za
direktne, slučajne, posledične, indirektne ili kaznene štete, troškove, gubitke ili bilo kakvu odgovornost koja proizlazi iz pristupa, upotrebe,
nemogućnosti upotrebe, promene sadržaja bilo kog dela ovog web site-a ili proizlaze iz bilo kojih drugih web site-ova kroz link na ovaj web site ili kroz
bilo koje akcije koje preduzimamo ili ne preduzimamo kao rezultat bilo koje elektronske poruke koju ste poslali.
Transfer-airport-nis i treće strane koje su učestvovale u stvaranju, proizvodnji ili isporuci ovog web site-a nemaju odgovornost održavanja materijala i
usluga dostupnih na ovom web site-u niti dostavljanja povezanih ispravki, nadopuna ili objava. Svaki materijal dostupan na ovoj stranici podložan je
promeni bez prethodnog obaveštenja.
Takođe, transfer-airport-nis ne prihvata odgovornost za bilo koji gubitak prouzrokovan virusima koji mogu zaraziti Vaš kompjuter ili bilo koju drugu
imovinu kroz upotrebu, pristup ili preuzimanje bilo kog materijala sa ovog web site-a. Ukoliko odlučite da preuzimate materijal sa ove web stranice, činite
to na sopstvenu odgovornost.

11. NEDOZVOLJENE RADNJE

Nedozvoljene su bilo koje radnje koje transfer-airport-nis po svojoj oceni može smatrati neprimerenim i/ili koje će biti ocenjene kao nezakonit čin ili su
zabranjene bilo kojim zakonom primenjivim na ovu web stranicu uključujući, ali ne ograničavajući se na:

· Bilo koji čin koji predstavlja povredu privatnosti (uključujući postavljanje privatnih informacija bez pristanka pojedinca) ili bilo kog drugog prava
pojedinca;

· Korišćenje ovog web site-a radi klevete ili optuživanja transfer-airport-nis, njihovih zaposlenih, drugih pojedinaca ili bilo koje ponašanje koje
ugrožava ugled transfer-airport-nis i

· Postavljanje datoteka koje sadrže viruse mogu prouzrokovati štetu imovini transfer-airport-nis ili imovini pojedinca.

Vi i transfer-airport-nis se slažete da će se bilo koji spor ili tužba vezana za upotrebu ovog web site-a voditi na nadležnom sudu u Republici Srbiji.

12. “COOKIES”

Radi prilagođavanja internet sajta željama korisnika, Transfer-airport-nis prati kolačiće (Cookies) na računaru korisnika. Cookies su tekstualne datoteke
koje se smeštaju na hard disk računara korisnika. Koriste se za skladištenje korisničkih imena, lozinki i podešavanja, i personalizuju stranicu u skladu sa
skonostima Korisnika. Oni se koriste kako bi sadržaj ponude prilagodili individualnim željama i prikupljaju nelične informacije kao što su: internet strane
koje Korisnici posete i linkove koji su posećeni. U svakom pretraživaču internet strana (browser) postoji mogućnost brisanja kolačića.

13. DOPUNA ZAKONSKOG OBAVEŠTENJA

Zadržavamo pravo izmena i ispravki ovog obaveštenja. Molimo Vas da pristupate ovoj web stranici s vremena na vreme kako biste imali pregled novih
informacija.

14. PODRŠKA I REKLAMACIJE:
Sva pitanja, sugestije i reklamacije možete uputiti:

· Poštom na adresu: Patrijarha Varnave 13, 11000 Beograd ili ul.Vazduhoplovaca br. 24,18000 Niš ili

· Telefonom na +381 62 741 111.

NAPOMENE

· Ukoliko posedujete Visa, MasterCard ili Maestro platnu karticu odobrenu od strane banke izdavaoca za online plaćanje, možete izabrati ovaj način plaćanja. Nakon što potvrdite narudžbenicu, bićete preusmereni na stranicu UniCredit banke, na kojoj vršite unos podataka sa platne kartice i obavljate plaćate. Ukoliko je transakcija uspešna bićete vraćeni na naš sajt sa obaveštenjem da je plaćanje uspešno obavljeno. U slučaju da plaćanje nije uspelo, bićete vraćeni na naš sajt sa informacijom o neuspelom plaćanju i moćićete da ponovite plaćanje ili da izaberete drugi način plaćanja.
Iz sigurnosnih razloga, podaci o vašoj platnoj kartici su vidljivi samo UniCredit banci kao procesoru kartica. Stranica banke je zaštićena i sigurna za ovaj način plaćanja.

· Sva plaćanja ce biti obavljenima u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije ce biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vase platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica. Navedena cena koja je razlicita od RSD, a navedena na sajtu je informativnog karaktera i zbog navedenih konverzija moguće je da dodje do odstupanja od iste.